Deze organisatie werd in 1925 opgericht en was de eerste beweging in Nederland die het woord ´fascist´ gebruikte. De beweging wilde het stemrecht en de macht van het parlement inruilen voor een monarchie met een krachtige regering onder leiding van een Rijkskanselier. Het bleef echter bij standpunten en theorie – de Eerste Nederlandse Fascisten Organisatie was vooral een groep ontevreden reactionairen rondom de oprichter van de organisatie, jonkheer Johan Willem Godin de Beaufort.

Johan Willem Godin de Beaufort had een opleiding genoten aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Hij was een zoon van de conservatieve anti-revolutionair Mr. Karel Antonie Godin de Beaufort, die zonder veel enthousiasme in 1888 minister van Financiën werd. Deze ‘Heer van Maarn en Maasbergen’ gaf volgens de overlevering geen blijk van een grote werklust.

Van de fascistische beweging van zoon Johan Willem zijn ook geen daadwerkelijke acties bekend. Landhuis Maarsbergen, voormalig woonhuis van de jonkheer, is tegenwoordig de opname-lokatie van ‘Heel Holland Bakt’.