Arnold Meijer was de leider van Zwart en Nationaal Front.

Een serie bonus video’s over de katholieke fascistenleider, met niet eerder gebruikt materiaal van de documentaire Allen Tegen Allen.