Een fragment uit de documentaire Allen Tegen Allen. Joep Haffmans vertelt over de ‘stamboom van het Nederlandse fascisme en nationaal-socialisme’ die onderdeel van zijn collectie is.