Gerard Bolland (1854-1922) was autodidactisch filosoof en taalkundige. Zonder wetenschappelijke opleiding schopte hij het tot hoogleraar filosofie aan de Universiteit Leiden. Als hoogleraar werd hij de belangrijkste vertegenwoordiger van Hegels filosofie in Nederland. Hij was buitengewoon conservatief en tegenstander van de vrouwen-emancipatie. In 1921 werd Bolland gevraagd om met een lezing het academische jaar te openen. Zijn lezing De Tekenen des Tijds, uitgesproken op 28 september schetste een inktzwart toekomstbeeld voor de Nederlandse samenleving. De domheid en het egoïsme van het volk zouden via het algemeen stemrecht het land de vernieling in helpen. De drijvende kracht hierachter was het internationale Jodendom. Deze pessimistische en antisemitische lezing werd een groot succes. Bolland herhaalde de lezing ook in andere universiteitssteden. Hoewel Bolland zelf geen fascist was – Mussolini was nog niet aan de macht – waren zijn lezingen een grote inspiratiebron voor ‘Bollandianen’ als Emile Verviers, Erich Wichman en Hugo Sinclair de Rochmont – Nederlands eerste fascisten. Passages uit De Tekenen des Tijds werden nog vaak herdrukt in fascistische bladen.

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/katholieke-opbouwende-staatkunde/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/het-verbond-van-actualisten/