Wouter Lutkie (1887-1968) was een katholieke geestelijke afkomstig uit een welgestelde familie. In 1921 kreeg hij toestemming om zich terug te trekken uit zijn functie. Vanuit zijn werkhuisje Soli Deo in Nuland wijdde Lutkie zich aan filosofische en staatkundige publicaties. Na de machtsovername van Mussolini in 1922 raakte Lutkie in de ban van het fascisme. Hij begon artikelen te publiceren in de Katholieke Staatkunde, een door het fascisme geïnspireerd tijdschrift. Tijdens een reis in Italië in 1924 ontmoette hij kunstenaar Erich Wichman met wie hij een bewondering voor het fascisme deelde en een vriendschap sloot. Lutkie is uiteindelijk zeven keer door Mussolini ontvangen, wat hem groot aanzien gaf onder de Nederlandse fascisten. Van een georganiseerde groep rond Lutkie lijkt geen sprake te zijn geweest, wel had hij invloed op een groep jonge katholieke schrijvers. Lutkie correspondeerde veel met onder andere Zwart Front-leider Arnold Meijer, die in hem zijn ‘geestelijk vader’ zag. In 1930 stichtte hij zijn eigen blad, Aristo. Lutkie was nooit officieel lid van een fascistische beweging maar speelde bij verschillende bewegingen achter de schermen een rol. Waar de stromingen – en betrokkenen – in praktijk nogal eens door elkaar heen liepen, maakte Lutkie een scherp onderscheid tussen het fascisme en het ‘Pruisische nationaal-socialisme’ waar hij weinig voor zei te voelen. Tot in de Tweede Wereldoorlog bleef Lutkie positieve stukken over het fascisme publiceren. Zijn eigen blad Aristo werd in 1943 door de Duitsers verboden. Na de oorlog werd Lutkie niet vervolgd. Wel richtte hij Aristo opnieuw op, dit keer met alleen literaire artikelen. Het werkhuisje Soli Deo van Wouter Lutkie staat op instorten, maar bestaat nog steeds.

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/katholieke-opbouwende-staatkunde/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/algemene-nederlandse-fascisten-bond-anfb/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/corporatieve-concentratie/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/zwart-front/