De Nationale Unie (1925-1934) was een zeer conservatieve, tegen het fascisme aanleunende beweging. Aanvankelijk was de beweging opgericht als studieclub, op initiatief van onder andere F.C. Gerretson, R.F. Groeninx van Zoelen en Coenraad van der Voort van Zijp. De Nationale Unie hield zich met politieke vraagstukken bezig. Ze hebben zich stevig verzet tegen een kanaal dat de verbinding tussen de haven van Antwerpen en de Nederlandse rivieren moest verbeteren. Anton Mussert, de jonge ingenieur van Rijkswaterstaat zou in dit verzet voor het eerst landelijke bekendheid krijgen. Hij werd in 1927 onderdeel van deze beweging.

De Nationale Unie trad in 1933 toe tot de Corporatieve Concentratie, de organisatie die een einde zou moeten maken aan de verdeeldheid tussen fascistische partijen. Dat deed de organisatie niet, want al 6 maanden na oprichting ging deze ten onder. Groeninx van Zoelen zou tijdens de oorlog nog actief zijn in de Nederlandse Unie.

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/algemene-nederlandse-fascisten-bond-anfb/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/de-nederlandse-oranje-nationalisten/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/corporatieve-concentratie/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsb/