“Als nieuwste ster aan het fascistisch firmament verscheen in de laatste week van Mei 1933 het Frysk Fascisten Front (F.F.F) onder leiding van vooraanstaande figuren uit de Friesche beweging – de dichter-veearts R.P. Sybesma te Heereveen en de candidaat-notaris J.M. van der Goot te Sondel”, rapporteert de Centrale Inlichtingen Dienst in 1933.

Het Frysk Fascisten Front (1933-1934) werd opgericht door Rintsje Piter Sybesma, die al actief was in de Friese beweging. Na een aantal brochures te hebben uitgegeven, heeft de partij nauwelijks activiteiten ontplooid en had ze ook op papier een zeer korte levensduur. Sybesma en waarschijnlijk de rest van de partij zijn in 1934 overgegaan naar de NSB. Later werd Sybesma lid van de NSNAP en uiteindelijk de Nederlandsche SS. 

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsb/