Deze in 1925 opgerichte organisatie bestond voornamelijk uit zeer conservatieve officieren en ambtenaren. Een van hen was Cornelis van Geelkerken – de latere tweede man van de NSB – die als ambtenaar voor de Provincie Utrecht werkte. Veel andere leden waren net als Van Geelkerken eerder lid van het Verbond van Actualisten.

Leider van de Oranje-Nationalisten was Coenraad van der Voort van Zijp, burgemeester van Maartensdijk. Hij was al eerder voor de Anti-Revolutionaire Partij lid van de Tweede Kamer geweest.

De NON lijkt het niveau van autoritaire en ontevreden studieclub nooit te hebben ontstegen. De enige noemenswaardige vermelding die het monumentale werk van Lou de Jong van de Oranje-Nationalisten maakt is dat de club een herenhuis als hoofdkwartier had, ‘alwaar de nieuwe leden voor een “bloedraad” werden geïnstalleerd… doch waar bovendien een buffet was – met whisky voor de heren en bier voor Jan Boezeroen.’

Omdat de Oranje-Nationalisten weinig aanhang kregen filosofeerden Van der Voort van Zijp en Van Geelkerken over de levensvatbaarheid van de bestaande fascistische groepjes en zij kwamen tot de slotsom dat die geen van alle toekomst hadden wegens het ontbreken van een goede leider. Beiden zijn later betrokken bij het begin van de NSB.

Door zijn burgemeesterschap komt de naam Van der Voort van Zijp nog steeds voor op straatnaambordjes. Er is tot op heden discussie over een mogelijke naamsverandering.

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/het-verbond-van-actualisten/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/15/de-bezem/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/de-nationale-unie/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsb/