Terwijl het Verbond van Actualisten wegkwijnde, kocht miljonair Alfred Haighton een drukkerij op. Haighton deed het voorstel aan mede-Actualist Sinclair de Rochemont om een fascistisch weekblad te beginnen. De eenvoudige titel en het bijpassende logo werden al in 1924 door Sinclair verzonnen.

‘De Bezem, weekblad voor wakker Nederland’ werd vanaf 1927 uitgegeven. Nadat kunstenaar Erich Wichman bijdragen leverde werd het blad al snel populair. Wichman maakte ook het ledenspeldje van De Bezem. Ook Haighton, Jan Baars en Sinclair de Rochemont schreven het blad vol met scheldkanonnades, anti-democratische gedichten en analyses over het failliet van de Nederlandse democratie. Wichman wilde echter ook de boel opschudden. Hij organiseerde enkele ludieke acties, zoals een ‘Eendaagse veldtocht tegen België’ en hij verstoorde een radio-uitzending van de VARA die in het teken stond van de 1 mei-viering. Na de plotselinge dood van Wichman in 1929 ging het blad door met acties en de vereniging probeerde zich beter te organiseren. Jan Baars werd naar voren geschoven als propaganda-leider en gezicht van de beweging.

Ondanks de groei van de beweging viel de Bezem aan onderlinge ruzies uiteen. Haighton stal de administratie van Sinclair de Rochemont en ging met Jan Baars verder. Beiden kampen gaven hun eigen Bezem uit maar deze twee ‘Bezems’ bleven niet lang bestaan. Sinclair de Rochemont sloot zich aan bij Verdinaso van Joris van Severen. De Bezem van Jan Baars en Alfred Haighton ging opnieuw ten onder aan de konkelarij van Haighton. Uit De Bezem kwamen veel nieuwe bewegingen voort, die claimden de originele erfgenamen van De Bezem en Erich Wichman te zijn.

Jan Baars richtte de Algemene Nederlandse Fascistenbond op. Alfred Haighton ging samenwerken de NSNAP van oud-Bezemer Adelbert Smit. Ook deze “Bezem-Hakenkruizer” viel snel uiteen.

De latere tweede man van de NSB, Cornelis Van Geelkerken beijverde zich in 1929-1930 om zijn Oranje-Nationalisten onder te brengen bij de Bezem, ondanks dat hij weinig fiducie had in Sinclair.

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/het-verbond-van-actualisten/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/algemene-nederlandse-fascisten-bond-anfb
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsb/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsnap/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/05/07/bezems-vegen-schoon/