De Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij werd in 1931 opgericht door oud-Bezemlid Bertus Smit en Ernst Herman ridder van Rappard. Al binnen een half jaar na de oprichting waren de eerste afscheidingen een feit. Tot de opheffing van de laatste NSNAP, geleid door van Rappard, hebben er naar schatting 15 afsplitsingen van deze partij bestaan. De vier belangrijksten werden geleid door van Rappard, Bertus Smit, Albert de Joode (die zich liever ‘van Waterland’ noemde), en door oud KNIL-majoor C.J.A. Kruyt. Deze facties bestreden de Joden, het kapitalisme, de democratie en de NSB, maar ze bestreden vooral ook elkaar. In het kielzog van ruzies, intrige en afsplitsingen volgden vele vechtpartijen en zelfs een mislukte moordaanslag. 

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/15/de-bezem/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsnap-smit/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsnap-van-rappard/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsnap-de-joode/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsnap-kruyt/