De econoom Dr. Emile G.H. Verviers (1886 – 1968) uit Oisterwijk was bewonderaar van de zeer conservatieve en antisemitische Leidse hoogleraar Gerard Bolland. Verviers richtte in 1922 zijn eigen tijdschrift op: Katholieke Staatkunde. In dit tijdschrift verschenen loftuitingen aan de fascisten in Italië: ‘Er is een zeker Mussolini gekomen en deze bracht Gods bestel de redding voor Italië’. Verviers riep in het blad op tot een fascistische revolutie voor Nederland. Ook priester Wouter Lutkie uit Nuland zag in Mussolini een verlosser en redder voor Nederland en het katholicisme en begon in de Katholieke Staatkunde te schrijven. De toon van het blad ten opzichte van de democratie was niet mild. In het boek ‘Weerkorpsen’ schrijft historicus G.J. Broek:

In het voorjaar van 1923 ontstond ophef in de Tweede Kamer over een artikel van privaatdocent Emile Verviers. Deze stelde op 5 april van dat jaar in zijn blad Katholieke Staatkunde voor om het parlement “met kwaje honden” uiteen te jagen. Daarbij moesten “democratische nijdigaards en dwarsdrijvers […] dan maar naar Italiaanschen trant met een eind hout bewerkt worden.” De vrijzinnig-democraat H.P. Marchant meende dat hier sprake was van een strafbaar feit, en stelde Kamervragen. Volgens de antirevolutionaire minister van justitie Th. Heemskerk was de grens tussen meningsuiting en opruiing evenwel niet overschreden.

Op dwang van het bisdom moest Verviers het predicaat ‘Katholieke’ verwijderen. Katholieke Staatkunde werd Opbouwende Staatkunde. Dit blad ging in 1924 samen met het tijdschrift van het fascistische Verbond van Actualisten. Verviers zou uiteindelijk lid worden van de NSB, en Wouter Lutkie richtte in 1930 zijn eigen tijdschrift op: Aristo. Onder anderen Arnold Meijer, de latere leider van Zwart Front droeg bij aan dit blad. Hoewel Lutkie zich nooit formeel heeft aangesloten bij een partij of beweging, heeft hij door zijn schrijven en zijn tijdschrift veel invloed in het vroege Nederlandse fascisme gehad. Achter de schermen speelde hij ook een rol bij de Algemene Nederlandsen Fascisten Bond, Zwart Front en de Corporatieve Concentratie. 

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/prof-g-j-bolland/ gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/het-verbond-van-actualisten/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/wouter-lutkie/