Het Zwart Front ontstond in 1934 uit de zuidelijke tak van de ANFB, die in het begin van dat jaar definitief uit elkaar was gevallen. In 1935 zouden ook het noordelijke restant van de ANFB, en de NSNAP-factie rondom miljonair Alfred Haighton zich aansluiten bij het Zwart Front. De beweging werd geleid door de jonge katholieke Arnold Meijer. Van meet af aan profileert de beweging zich als revolutionair en extreem anti-semitisch. Meijer kwam daardoor geregeld in aanraking met justitie. Hij moest korte tijd de cel in vanwege antisemitisme en in 1938 werd hij veroordeeld tot een celstraf van een maand, wegens Smaad jegens de minister van Justitie. Ook distantieerde de beweging zich heftig tegen de NSB, die in hun ogen bestond uit burgerlijke ‘jodenvrienden’.  Meijer appelleerde sterk aan de daad, en leden van Zwart Front waren daardoor regelmatig betrokken bij vechtpartijen en mishandelingen. Het succes van de beweging bleef beperkt tot Noord-Brabant. Bij de verkiezingen van 1937 haalde de beweging slechts 8178 stemmen, waarvan het grootste deel behaald werd in de kieskring van Tilburg. Deze mislukking zou de aanzet zijn tot een koerswijziging. Meijer wilde de partij een beschaafder en vaderlandslievend imago geven. Uiteindelijk zou dit in 1940 leiden tot de opheffing van Zwart Front, en de oprichting van Nationaal Front.

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/wouter-lutkie/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/algemene-nederlandse-fascisten-bond-anfb/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nsnap-smit/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/nationaal-front/