De Rapaille Partij werd in 1921 geboren uit afkeer van het algemeen kiesrecht. De voornaamste oprichters van de partij waren kunstenaars en anarchisten. Een van hen was de kunstenaar en ´principieel alcoholist´ Erich Wichman. Wichman en de andere oprichters vonden dat het electoraat incapabel was om een verstandige stem uit te brengen. Om dat te laten zien werd de bekende Amsterdamse dakloze alcoholist ´Had-je-me-maar’ naar voren geschoven als lijsttrekker. In 1921 deed de partij mee met de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Het verkiezingsprogramma beloofde jenever en bier voor vijf cent ‘en vrij vischen in het Vondelpark’. De Rapaille Partij haalde twee zetels, en daarmee was de opzet van Wichman c.s. geslaagd. Later zou de partij nog meedoen aan andere verkiezingen, zonder veel succes, maar de oorspronkelijke oprichters hielden zich er niet meer mee bezig.

In zijn invloedrijke lezing ‘De Tekenen des Tijds’ uit 1921 roemde de conservatieve wijsgeer Gerand Bolland de Rapaille Partij omdat die het gebrek van het algemeen kiesrecht zou hebben aangetoond.

De Rapaille Partij was niet fascistisch maar wel een ‘inspiratie’ en ijkpunt voor de eerste Nederlandse fascisten. Organisator Erich Wichman, die later actief zou worden in fascistische beweging De Bezem, werd daardoor als één van de stamvaders van het Nederlandse fascisme gezien. 

gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/prof-g-j-bolland/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/22/rebelsche-patriotten-de-anderen/
gerelateerd: https://allentegenallen.nl/2020/04/15/de-bezem/